GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈

GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈

网红明星都喜欢的百搭潮品,

个人觉得白钻耐看,彩钻复古气质

GUCCI官网指导价4600一条

都说GUCCI高定款彩钻白钻手链项链项圈是设计师开挂的设计

第一眼看见就挪不开眼睛了

一直都很喜欢GUCCI出的彩钻系列

每一颗都是施华洛世奇水晶,每一颗都那么耀眼

GUCCI 11 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 12 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 13 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 14 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 15 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 16 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈GUCCI 17 - GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈

WECHAT: 418630:最高版 » GUCCI高定款彩钻白钻双层皮手链项链项圈

赞 (0)