Roger Vivier 真丝水晶鞋四色

Roger Vivier 的鞋每个女人的鞋柜里至少有几双

鞋面进口韩国真丝、内里原版哑光小羊皮、

施华洛世奇钻、意大利定制凹面牛皮大底

四个颜色,电光蓝,大红,杏色,黑色

12 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色11 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色10 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色9 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色8 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色7 6 - Roger Vivier 真丝水晶鞋四色

 

WECHAT: 418630:最高版 » Roger Vivier 真丝水晶鞋四色

赞 (0)