Canada Goose羊毛小帽子

Canada Goose羊毛小帽子

这个品牌真的挺好玩的叫加拿大鹅

Canada Goose是创立至今已超过50年的御寒服饰品牌

Canada Goose致力于为世界生产最好的、

极端寒冷的天气里的御寒外衣,当然还有帽子。

我也就知道这么多,但看到贝克汉姆也带这帽子

所以也是十分的喜欢

100%精选美利奴细毛羊所产的羊毛。

世界上细羊毛品种都产自美利奴绵羊或以美利奴血统为主的绵羊,

到底有多舒适,多保暖只能让你自己体验了。超级柔软,顶级品质,人手一顶男女通吃

GUCCI学院徽章毛衣

9 9 - Canada Goose羊毛小帽子10 10 - Canada Goose羊毛小帽子11 9 - Canada Goose羊毛小帽子12 9 - Canada Goose羊毛小帽子13 10 - Canada Goose羊毛小帽子14 11 - Canada Goose羊毛小帽子

 

 

WECHAT: 418630:最高版 » Canada Goose羊毛小帽子

赞 (0)