madison margiela 高亮漆皮短靴

madison margiela 高亮漆皮短靴

这双短靴真的太美太美了,

对于madison margiela这个品牌我真的一点都不熟

但对于madison margiela 高亮漆皮短靴我是真的喜欢

非常有特点,而且也很亮眼

这双短靴的鞋跟也特别的漂亮,外面还有一层类似亚克力的保护层

不多说上图,会爱上madison margiela 高亮漆皮短靴

Miumiu钻扣漆皮短靴

1 4 - madison margiela 高亮漆皮短靴2 4 - madison margiela 高亮漆皮短靴3 4 - madison margiela 高亮漆皮短靴

WECHAT: 418630:最高版 » madison margiela 高亮漆皮短靴

赞 (0)