MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾

MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾

的招牌小熊,大牌趣味经典款

100%桑蚕真丝,其实冬天搭配大衣真的超级显品味

MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾

懂得搭配的姐妹一定要入手

️上身效果真的无敌赞~柔软.手感,光泽感,卷边都做的非常好

MOSCHINO 奢华的面料.赋予了围巾更非常容易造型.非常重磅奢华的设计,

上身却别样衬得人高贵气质!简单的打底配此款围巾,

简单的搭配却给人非常舒适有品味的大牌感

Loro Piana经典套格图案围巾

1 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾2 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾3 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾4 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾5 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾6 4 - MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾

WECHAT: 418630:最高版 » MOSCHINO Toy莫斯奇诺小熊方巾

赞 (0)