ACNE复古风格运动鞋

ACNE复古风格运动鞋

大热的老爹风格运动鞋

超显脚长 超级增高 谁穿谁爱上

面料为高定颗粒牛皮和麂皮 鞋面工艺很复杂的多层拼接缝制

100%还原70年代球鞋风格 内里定制三明治网包裹夹棉

原版一体注压橡胶+IP成型大底 手感光滑 Q弹非常 不沾尘 超轻

ACNE复古风格运动鞋还有增高效果哦

miumiu缪缪限量款春季凉鞋

7 9 - ACNE复古风格运动鞋8 9 - ACNE复古风格运动鞋9 9 - ACNE复古风格运动鞋

1 9 - ACNE复古风格运动鞋2 9 - ACNE复古风格运动鞋3 9 - ACNE复古风格运动鞋4 8 - ACNE复古风格运动鞋5 9 - ACNE复古风格运动鞋6 9 - ACNE复古风格运动鞋

WECHAT: 418630:最高版 » ACNE复古风格运动鞋

赞 (0)