My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝

DIOR蜥蜴戴妃包电光蓝

生命不息,戴妃不止,每个女人都应该有一个Lady Dior的戴妃包

戴妃的框架结构让它注定不会成为软趴趴的包包,

随时保持高挺的造型,是戴妃独特的地位代表

而特殊材质的DIOR戴妃包显得尤为珍贵

基本上都不会在官网出现,都是留给超级VIP的

JADIOR黑字母choker

1 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝2 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝3 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝4 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝5 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝6 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝

7 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝8 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝9 3 - My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝

WECHAT: 418630:最高版 » My Lady Dior珍惜蜥蜴皮戴妃包电光蓝

赞 (1)